HomeTin Tức

Đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Like Tweet Pin it Share Share Email

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng khu đất 35 lô với tổng diện tích 3.394,5 m2 nằm trong khu dân cư khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải (Đại Thành 9,5 ha), huyện Đất Đỏ.

Đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ảnh minh họa

UBND tỉnh ra Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì khu đất có diện tích 3.394,5 m2 được quy hoạch là đất ở.

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì khu đất 35 lô với tổng diện tích 3.394,5m2 có trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019.

Quy hoạch xây dựng: theo Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của UBND huyện Đất Đỏ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại Thành 9,5 ha thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ thì 35 lô đất được xác định quy hoạch là đất ở được xây dựng từ 1-3 tầng, mật độ xây dựng là 80% diện tích.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là:UBND huyện Đất Đỏ được giao tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và ký hợp đồng thuê Đơn vị tư vấn thẩm định giá xác định giá đất cụ thể. Sau khi có chứng thư thẩm định giá UBND huyện Đất Đỏ gửi hồ sơ xác định giá đất cụ thể đến Sở Tài Nguyên và Môi trường để thẩm định và trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.


Đọc thêm:

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *